Umc’s willen fors meer samen inkopen

Umc’s willen fors meer samen inkopen

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft de ambitie om de komende drie jaar het percentage dat door de acht universitair medische centra (umc’s) samen wordt ingekocht te verhogen. De umc’s willen op die manier een significante bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de zorg.

Momenteel kopen de umc’s 3 procent van de 2 miljard euro die jaarlijks wordt ingekocht (exclusief geneesmiddelen) samen in. Zij stellen zich als doel om dit over drie jaar naar 30 procent te brengen. Om dit mogelijk te maken zijn de acht umc’s lid geworden van de Duitse inkooporganisatie GDEKK en zijn er diverse pilots met gezamenlijke inkoop gedraaid.

Als volgende stap is een stuurgroep geformeerd met daarin leden van de raad van bestuur en inkoopmanagers uit de umc’s. Bovendien wordt een Programma Management Organisatie ingericht bij het NFU-bureau. De inkoopsamenwerking zal breed inzetten: van inkoop op het gebied van facilitaire pakketten tot ICT pakketten en medische hulpmiddelen.

Resultaten

Het afgelopen jaar zijn de eerste projecten op het vlak van gezamenlijke inkoop succesvol afgerond, volgens de NFU. De umc’s hebben in samenwerking met gebruikers en leveranciers onder meer producten voor thuisbeademing en postbezorging ingekocht. Resultaten zijn behaald op het vlak van (zorg) kwaliteit, standaardisatie, gedigitaliseerde managementinformatie, structurele onderlinge samenwerking, kostenreductie en het betaalbaar houden van de zorg in het algemeen.

 

zie ook https://www.linkedin.com/groups/3851658/3851658-6287540748028121090

Advertenties
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

KUNST AAN DE MUUR oftewel KUNST ZOEKT MUUR

Dag, sinds kort ben ik naast mijn adviespraktijk De Zorgmarkt ook weer actief in de kunst (voornamelijk zeefdrukken en etsen uit onze privécollectie). Als je geïnteresseerd bent kan ik je mijn kunstcatalogus in pdf toesturen. Natuurlijk geheel vrijblijvend. Hoor graag van jou.
Hartelijke groet,
Olaf Wijman

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Betere traceerbaarheid hulpmiddelen levert ETZ prijs op

Skipr 5 april 2017

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk heeft een internationale prijs gewonnen voor de manier waarop de traceerbaarheid van medische hulpmiddelen is verbeterd. De introductie van barcodes heeft niet alleen de veiligheid vergroot, maar levert ook een flinke besparing op.

Verbruik

Volgens Esther van Gerven is op de voorraden al een flinke besparing te zien en daarnaast een reductie van zeventig procent op de acute leveringen. ”Daar hadden we er voorheen echt veel van. En het proces rond recalls is heel sterk ingekort, van dagen naar minuten. Toch is er nog veel meer uit te halen en daar zijn we nu ook mee bezig. Door het inzicht in het echte verbruik van middelen, kunnen we nu ons assortiment verder beperken. We weten wat er echt gebruikt wordt en wat de verschillen per arts zijn. Dat is waardevolle informatie.”

Naar eigen zeggen is het ETZ het enige Nederlandse ziekenhuis dat op een integrale manier met traceerbaarheid werkt. Van Gervan is hoe dan ook trots op de ‘Provider Implementation Beste Case Study Award’ die op 4 april werd uitgereikt door GS1 Global Office tijdens de GS1 Healthcare Conference in Berlijn. De jury was met name te spreken over de geleidelijk fasering waardoor het project breed gedragen wordt in de organisatie en een duurzaam karakter geeft.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

20 Nieuwe EU-regels over medische hulpmiddelen om de patiëntveiligheid te verbeteren en de gezondheidszorg te moderniseren

Geplaatst op 5 Apr 2017 om 16:40 door Redactie van Rechtennieuws.nl

De Commissie is verheugd met de goedkeuring van haar voorstel voor twee verordeningen voor een robuuster en moderner Europees wettelijk kader met betrekking tot medische hulpmiddelen, die erop gericht zijn de patiëntveiligheid en de volksgezondheid beter te beschermen.

De twee nieuwe, door de Commissie in 2012 voorgestelde verordeningen met betrekking tot medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek zullen ervoor helpen zorgen dat alle medische hulpmiddelen, of dit nu hartkleppen, kleefpleisters of kunstheupen zijn, veilig zijn en goed presteren. De nieuwe regels zullen het markttoezicht en de traceerbaarheid verbeteren, en ervoor zorgen dat bij het ontwerp van alle medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek rekening wordt gehouden met de recentste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. De regels zullen ook zorgen voor meer transparantie en rechtszekerheid voor producenten, importeurs en fabrikanten, en zullen helpen om het internationale concurrentievermogen te versterken en innovatie in deze strategische sector te bevorderen.
Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: “Ik ben erg blij dat onze inspanningen om medische hulpmiddelen op de EU-markt beter te controleren, nu vrucht hebben afgeworpen. Strenger toezicht — of het nu gaat om medische hulpmiddelen, auto’s of andere producten — is in het belang van onze burgers, en wij moeten daarvoor zorgen. Wij moeten niet wachten tot er weer een schandaal is; wij moeten nu de discussie op gang brengen over de vraag hoe wij de EU-controle op het markttoezicht van de lidstaten kunnen versterken.”
De twee nieuwe verordeningen zorgen voor een aantal verbeteringen voor medische hulpmiddelen en hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.
Verbetering van de kwaliteit, de veiligheid en de betrouwbaarheid van medische hulpmiddelen: Hulpmiddelen met een hoog risico, zoals implantaten, zullen strenger worden gecontroleerd door verplichte raadpleging van een pool van deskundigen op EU-niveau voordat het hulpmiddel in de handel wordt gebracht. Controles op klinische proeven en op de instanties die het in de handel brengen van medische hulpmiddelen goedkeuren, zullen ook worden aangescherpt. De nieuwe regels zullen ook betrekking hebben op bepaalde, voordien niet-gereglementeerde esthetische producten (zoals gekleurde contactlenzen zonder zichtcorrectie). Voorts zal er op medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek een nieuw risicoindelingssysteem worden toegepast, dat aansluit op internationale richtsnoeren.
Versterking van de transparantie van de informatie voor de consument: De nieuwe verordeningen zullen ervoor zorgen dat belangrijke informatie gemakkelijk te vinden is. Patiënten met implantaten, bijvoorbeeld, krijgen een implantaatkaart met alle essentiële informatie, en elk hulpmiddel krijgt verplicht een unieke identificatiecode, waarmee het kan worden gevonden in de nieuwe Europese databank voor medische hulpmiddelen (Eudamed).
Verbetering van bewaking en markttoezicht: Fabrikanten zullen worden verplicht gegevens te verzamelen over de prestaties van hulpmiddelen vanaf het moment dat zij op de markt beschikbaar zijn voor gebruik, en de EU-landen zullen intensiever samenwerken op het gebied van markttoezicht.
Achtergrond
Er zijn meer dan 500 000 verschillende soorten medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek op de markt van de Unie. Voorbeelden van medische hulpmiddelen zijn contactlenzen, röntgenapparatuur, pacemakers, borstimplantaten, kunstheupen en kleefpleisters. Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek worden gebruikt om tests uit te voeren op monsters en omvatten hiv-bloedtests, zwangerschapstests en systemen om de bloedsuikerspiegel van diabetici te controleren.
Het bestaande regelgevingskader dateert van de jaren negentig en bestaat uit drie richtlijnen. Verschillen in de wijze waarop de regels werden geïnterpreteerd en toegepast, de technologische vooruitgang en incidenten met defectueuze medische hulpmiddelen, zoals het PIP-borstimplantatenschandaal, wezen echter op de noodzaak van herziening van de huidige wetgeving. De Commissie werkt momenteel ook aan meer structurele en horizontale oplossingen voor een beter markttoezicht in het bredere kader van een hervorming van het goederenpakket.
Om dit aan te pakken heeft de Europese Commissie op 26 september 2012 twee wetgevingsvoorstellen gedaan, één voor medische hulpmiddelen en één voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Dit werd gevolgd door een uitgebreide raadpleging van deskundigen die heeft geleid tot een akkoord, op 5 oktober 2015, tussen de ministers van volksgezondheid van de lidstaten over de algemene aanpak van het pakket medische hulpmiddelen. Het pakket is een volledige weerspiegeling van het standpunt van de Raad in eerste lezing en de overeenstemming van de medewetgevers van juni 2016, en nu het Parlement het pakket vandaag na stemming in de plenaire vergadering heeft aangenomen, kan het wetgevingsproces worden afgerond.
Om fabrikanten en autoriteiten in staat te stellen zich aan de nieuwe regels aan te passen zullen die regels pas gelden na een overgangsperiode van drie jaar na de bekendmaking van de verordening medische hulpmiddelen en vijf jaar na de bekendmaking van de verordening medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

 

https://rechtennieuws.nl/53957/nieuwe-eu-regels-medische-hulpmiddelen-om-patientveiligheid-verbeteren-en-gezondheidszorg-moderniseren/

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Aantal fusies en overnames in zorgmarkt naar recordniveau

Het aantal fusies en overnames in de Nederlandse gezondheidszorg is wederom gestegen naar een nieuw record. Met 81 transacties in 2016 kwam het aantal deals 11% hoger uit dan het voorgaande jaar, blijkt uit een analyse van Boer & Croon Corporate Finance.

lees verder op: http://www.consultancy.nl/nieuws/13878/aantal-fusies-en-overnames-in-zorgmarkt-naar-recordniveau

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

‘Inkoopbundeling in de zorg – onzichtbaar duur en lui’ > een interessante stelling

March 13, 2017

|

door Harald Callebert Foralda

Is het u de laatste jaren opgevallen hoeveel initiatieven voor gezamenlijk inkoop werden opgericht in de zorg. Door hoofden inkoop dan nog of via organisaties die stellen dat ze het goed voor hebben met de leden. Onbegrijpelijk.

 Wanneer je zelf een te kleine organisatie hebt met een te lage spend om een fatsoenlijke inkoopafdeling op te bouwen is samenwerken mogelijk een oplossing. Maar vanaf een inkoop spend vanaf een 10 mio per jaar zou je je als inkoper wel meerdere keren moeten kunnen terugverdienen. Elk jaar welteverstaan, anders moet je ander werk zoeken.

In deze tijd nog geloven dat “meer omzet betere prijzen geeft” wil echt wel zeggen dat je in de vorige eeuw bent achtergebleven als inkoper of zelf Raad van Bestuur.

Leveranciers zijn op zoek naar interessante klanten en zekerheid. Uithangborden voor hun producten en diensten waar je samen naar continu verbeteren zoekt. Verbeteringen ie veel verder gaan dan een prijs, maar kijken naar de combinatie kwaliteit en prijs. Les 1 is: alles wat we niet moeten uitgeven levert 100% besparing op. Les 2 is: koop de gevraagde kwaliteit zo goed mogelijk in. Les 3 is: zoek een evenwicht tussen wat een klant wil betalen en een leverancier wil krijgen.

Maar de belangrijkste les is: bouw een goede relatie op met je leverancier. Kennis is macht en leer om kennis te delen. 

En om een idee te geven van hoe kostelijk die samenwerking geef ik een voorbeeld van een niet met naam genoemde Duitse GPO die in Nederland in binnengekomen via een Nederlands inkoopverband.

In de contracten met de ziekenhuizen staat letterlijk dat er geen additionele inkoopkosten zullen zijn.

In de leverancierscontracten staat echter dat elke leverancier een bepaald percentage van de omzet moet afdragen aan de GPO. Dat loopt op tot 3%.

Dus in kort, het lijkt gratis maar kost 3%. Per jaar welteverstaan. Terwijl je maar eens om de aantal jaren een overeenkomst sluit.

Even een voorbeeld. Stel je laat 20 mio euro materiële kosten lopen via de GPO, dat kost je dan op jaarbasis dus 3% oftewel 600.000 euro. PER JAAR. Dat ligt wellicht hoger dan de kosten van de hele inkoopafdeling. 

En onthou wel, die inkoopafdeling moet wel blijven bestaan, want een GPO komt niet in huis met gebruikers praten. Nee, dat is te moeilijk. Dus feitelijk krijg je een gedemotiveerde gepasseerde inkoopafdeling en dubbele kosten.

En de perverste prikkel van allemaal: HOE HOGER DE KOSTEN HOE HOGER DE VERDIENSTEN … VOOR DIE GPO.

Onze oplossing … zie inkoop als een strategisch belangrijke functie. En investeer in die afdeling, maak deze sterker. Inkoop is toch wel minstens 25% van je kosten.

Als je hulp nodig hebt, zorg dan altijd voor kennisoverdracht van de externe hulp. En ga met de interne klant en de leveranciers aan de slag.

https://www.foralda.nl/single-post/2017/03/13/Inkoopbundeling-in-de-zorg—onzichtbaar-duur-en-lui

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) februari 2017

te vinden op:    https://nevi.nl/sites/default/new_files/AIVG_2017_Algemeen_Deel_28_02_2017.pdf

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Stijgende zorgkosten zijn een megaprobleem

De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit. Als het zo doorgaat, is een gemiddeld gezin straks een derde van het inkomen kwijt aan zorg. Veel politieke partijen beloven een lager eigen risico, maar alleen daarmee wordt dit probleem niet opgelost.

Nu al wordt 23 procent van het inkomen aan zorg besteed, volgens het Centraal Planbureau, en als er niets verandert kan dit in 2040 oplopen tot 36 procent. Geen enkele politieke partij heeft een panklare oplossing om de zorgkosten in de hand te houden.

Veel partijen willen juist het eigen risico verlagen of helemaal afschaffen. Maar dat kost zeker 4 miljard euro. Bovendien, waarschuwden gezondheidseconomen Wim Groot en Henriette Maasen van de Brink, ‘zijn de winnaars van het afschaffen van het eigen risico zorggebruikers met een middelbaar of hoger inkomen’. Het is, stellen ze, ‘minder sociaal dan wordt voorgesteld’.

Sinds 2000 zijn de uitgaven aan de zorg in Nederland verdubbeld van ruim 46 miljard euro naar 95 miljard euro in 2015. In totaal (via verzekeringen, via de overheid en het eigen risico) geven we gemiddeld per persoon bijna 5700 euro per jaar uit aan zorg. Die stijging heeft verschillende oorzaken, waaronder de vergrijzing en nieuwe technologiën. Maar we laten ons ook sneller onderzoeken en behandelen aan allerlei aandoeningen.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Codering Medische Hulpmiddelen (VWS)

Vanuit een werkgroep onder regie van het ministerie van VWS is er een document: Codering Medische Hulpmiddelen.pdf  geschreven met als onderwerp eenduidige codering voor medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Dat een internationaal geaccepteerde standaard voor codering van medische hulpmiddelen nog geen vanzelfsprekendheid is, brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid van patiënt en kan leiden tot verspilling. Vooral bij de medische hulpmiddelen blijkt dat er van fabrikant tot aan patiënt verschillende codes door elkaar heen worden gebruikt. Dit is inefficiënt een bron van fouten. Het gebruik van codering kan een oplossing bieden.
De markt van medische hulpmiddelenmarkt is mondiaal en daarom werken leveranciers soms met meer dan één standaardsysteem. Ziekenhuizen en de leveranciers in Nederland zien erop toe dat alleen met (internationale) geaccepteerde standaarden wordt gewerkt. De werkgroep onder regie van het ministerie van VWS heeft vastgesteld om welke randvoorwaarden het gaat. Ook is er gebogen hoe u hier in uw organisatie mee aan de slag kunt gaan: Implementatieplan voor Ziekenhuizen.pdf

 

 

Afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen:

file:///C:/Users/DZM01/Downloads/Codering%20Medische%20Hulpmiddelen.pdf

Implementatieplan voor Ziekenhuizen:

file:///C:/Users/DZM01/Downloads/Implementatieplan%20voor%20Ziekenhuizen.pdf

 

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

SCA neemt BSN medical over.

SCA heeft, in afwachting van goedkeuring van de aandeelhouders, overeenstemming bereikt om BSN Medical over te nemen van het investeringsfonds EQT. BSN medical ontwikkelt, produceert en verkoopt producten voor wondzorg, compressietherapie en orthopedie.
BSN medical is bekende met internationale merken als Leukoplast, Cutimed, JOBST, Delta Cast, Delta Lite en Actimove.

SCA is een leidend, wereldwijd hygiëne- en bosproducten bedrijf. De Groep ontwikkelt en produceert duurzame personal care-, tissue- en bosproducten. Bekende merken zijn TENA en Tork en regionaal Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo en Vinda.
“De overname van BSN medical is strategisch interessant voor SCA en ondersteund de visie van SCA om het welzijn via toonaangevende hygiëne- en gezondheidsoplossingen te verbeteren. BSN medical heeft een leidende marktpositie in een aantal aantrekkelijke medische productcategorieën.

Geplaatst in Nieuws | 1 reactie